Katarzyna Matyasik

neurolopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej, pedagog specjalny

Dominika Otręba-Zarucka

Dominika Otręba-Zarucka

terapeuta SI, psycholog

Marta Suchta

Marta Suchta

terapeuta SI, psycholog

Małgorzata Kremza

Małgorzata Kremza

terapeuta ręki, pedagog specjalny, trener umiejętności społecznych

Marcela Szymańska

Marcela Szymańska

logopeda, pedagog

sdr

Ewa Lipkowska

pedagog, psychoterapeuta

Monika Ściebura

Monika Ściebura

pedagog, muzykoterapeuta

Magda

Magdalena Dominiak

terapeuta SI, trener umiejętności społecznych, pedagog specjalny

Malwina Siembab

Malwina Siembab

terapeuta SI, pedagog specjalny

Od kilkunastu lat prowadzę terapię zaburzeń mowy o różnym podłożu. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi o nieprawidłowym rozwoju psychoruchowym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z dysleksją, autyzmem, zespołem Aspergera, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz zespołem Downa.

Największe znaczenie ma dla mnie efektywność prowadzonych działań. Śledzę nowinki dotyczące terapii i staram się je wdrażać do własnej praktyki czyniąc ją coraz bardziej skuteczną. Uzyskanie certyfikatu w zakresie Terapii Sensomotorycznej oraz poszerzenie zakresu działań o Metodę Warnkego istotnie podniosło jakość pracy logopedycznej i pedagogicznej.

Znajomość różnorodnych metod terapii sprawia, że mogę łatwiej dopasowywać je do potrzeb każdego dziecka oraz usprawniać sfery, które pozostają w bliskim kontakcie z mową.

Na co dzień współpracuję z wieloma specjalistami, bo wierzę, że tylko całościowe spojrzenie na dziecko oraz kompleksowe działanie przynosi efekty.

Dbam o to, aby terapia dziecka przebiegała w atrakcyjny sposób.

Wyznaje zasadę, że tylko praca w bliskim kontakcie z rodzicami może przynieść założony efekt. Traktuję rodziców jako moich partnerów, którzy najlepiej znają swoje dziecko i mają na nie największy wpływ.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując przez wiele lat ze Stowarzyszeniem Handicap we Wrocławiu, Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Szkołą Integracyjną w Trzebnicy. Od kilkunastu lat prowadzę gabinet logopedyczny. Ponadto organizuję szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące wspomagania rozwoju dziecka.

W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii logopedycznej i pedagogicznej stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach poświęconych tematyce logopedycznej, neurorozwojowej i pedagogicznej. Szczególne znaczenie dla rozwoju zawodowego miały superwizje pod kierunkiem dr Magdaleny Grycman w zakresie alternatywnych metod komunikacji.

Każdy, nawet najmniejszy, sukces moich podopiecznych dostarcza mi wiele radości i zawodowej satysfakcji.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i od tamtego czasu nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Od 4 lat jestem również certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako wolontariusz z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak również podczas pracy w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, gdzie aktualnie prowadzę zajęcia psychologiczne i terapię Integracji Sensorycznej. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z autyzmem i ADHD. Prywatnie jestem ogromnym melomanem i mamą rozbrykanej 6-latki.

 

Od 10 lat wspieram dzieci, rodziców i nauczycieli jako psycholog w Szkole Podstawowej Nr 9 we Wrocławiu. Zawsze staram się patrzeć na problem wieloaspektowo, co prowokuje mnie do ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych metod i narzędzi pracy. Jako psychoterapeuta wykorzystuję podejście systemowe, do czego uprawnia mnie certyfikat Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Specjalizuję się w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, z ADHD, dysfazją rozwojową, ze specyficznymi trudnościami w nauce, wykazującymi zaburzenia w obszarach percepcyjnych. Pracuję metodami terapii Biofeedbeck i RehaCom. W działaniach terapeutycznych wykorzystuję także Terapię neurotaktylną dr Swietłany Masgutowej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, Kinezjologię Edukacyjną, a także elementy terapii ręki. Zajęcia zawsze szyję na miarę dziecka.

Bardzo ważnym obszarem edukacji jest dla mnie kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów, czego uczę dzieci między innymi podczas zajęć rozwijających myślenie twórcze oraz edukacji twórczej. Jestem również trenerem w międzynarodowym programie Destination Imagination.

W czasie wolnym chwytam wiatr w żagle i zarażam pasją żeglarstwa.

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim oraz  studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jestem także terapeutą zajęciowym, terapeutą ręki, trenerem umiejętności społecznych oraz instruktorem zajęć arteterapeutycznych.

Od ponad 10 lat pracuję w Warsztacie Terapii Zajęciowej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. Od kilku lat pracuję także z dziećmi z różnego rodzaju trudnościami prowadząc zajęcia z terapii pedagogicznej oraz terapii ręki. 

W swojej pracy czerpię z metod i technik arteterapeutycznych, gdyż rozwijają wyobraźnię, stymulują rozwój poznawczy, wspomagają rozwój manualny i dają wiele radości. Jestem zwolenniczką systemu edukacji przez ruch, który zapewnia rozwój dziecka w sferze fizycznej, psychicznej, a także społecznej. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ruchu, muzyki, zabawy daje efekty i sprawia dzieciom radość. Najbardziej fascynuje mnie rozwój  motoryczny i manualny, dlatego staram się zgłębiać wiedzę na ten temat uczestnicząc w kursach, szkoleniach i wykładach.

Czas wolny uwielbiam spędzać z rodziną, kocham świeże powietrze, ogród, góry, podróże i książki.

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnoszkolnej i przedszkolnej na wrocławskich uczelniach. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych na kierunku logopedia. Stale rozwijam i podnoszę swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, kursach. Poszukuje nowych metod pracy ułatwiających naukę dzieciom z problemami.

Od zawsze wiedziałam, że będę pracować z dziećmi. Zaczęłam jako niania podczas studiów. Wybawiłam prawie wszystkie dzieci koleżanek, bo swoich jeszcze nie mam. Obecnie pracuję jako nauczyciel wspomagający w placówce ogólnodostępnej oraz prowadzę indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W swojej pracy korzystam z wielu metod terapeutycznych oraz dydaktycznych m.in. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Psychomotoryka, Pedagogika Marii Montessori, programy Knilla, korzystam z alternatywnych metod komunikacji, prowadzę również terapię ręki.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję. Każdy, nawet najmniejszy, postęp to powód do radości. W dzieciach cenię ich otwartość, kreatywność, potrzebę ruchu. Każde zajęcia staram się przygotować tak, żeby były ciekawe, wesołe, a jednocześnie rozwijające.

Prywatnie jestem molem książkowym z niemałą domową biblioteczką. Często bywam na koncertach (tych mocnych). Uwielbiam przyrodę, chętnie spaceruje, jeżdżę rowerem oraz zdobywam górskie szczyty.

Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz pedagogiem specjalnym – terapeutą. Należę do grona tych szczęśliwych osób, których pasje związane są z pracą zawodową. Od 20 lat towarzyszę dzieciom i  młodzieży w rozwoju – prowadzę zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne oraz terapeutyczne, w których łączę wiele metod i technik terapii pedagogicznej i psychologicznej. Moje motto pracy zawodowej zawiera się w czterech słowach – terapia – zabawa – nauka – rozwój. Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję – nieustannie poszukuję nowych rozwiązań, więc stale podnoszę swoje kwalifikacje.  W wolnym czasie biegam, słucham muzyki, wędruję po górach oraz kibicuję poczynaniom piłkarskim moich synów.

Moje życiowe pasje można streścić w trzech słowach: Dzieci, Terapia i Muzyka. Z wykształcenia jestem nauczycielem wczesnoszkolnym z języka angielskiego oraz terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam także muzykoterapię na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, co stanowi połączenie moich zainteresowań.


Prowadząc zajęcia muzykoterapeutyczne staram się rozbudzać w dzieciach to, co jest uśpione i wyciszać to, co jest w ich funkcjonowaniu zbyt głośne.
Do współpracy zawsze zapraszam rodziców, bo poczucie bezpieczeństwa dziecka jest gwarantem powodzenia w terapii.

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, terapeutą integracji sensorycznej oraz trenerem umiejętności społecznych. Uczę w szkole edukacji wczesnoszkolnej oraz etyki, a także prowadzę zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne. Przez parę lat byłam nauczycielem wspomagającym dla uczniów z Zespołem Aspergera. Zajmowałam się także jako wolontariusz dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Praca to moja pasja, dlatego wciąż się rozwijam, dokształcam, aby móc dać jak najwięcej siebie innym.

Jestem magistrem pedagogiki specjalnej i od 10 lat pracuję z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Od 3 lat pełnię funkcję pedagoga szkolnego i nauczyciela współorganizującego naukę dzieci z niepełnosprawnościami na różnych etapach edukacyjnych. Jestem również terapeutą integracji sensorycznej. Podczas zajęć wykorzystuję metodę psychomotoryki empowermentu. W swojej pracy zawodowej kieruje się słowami Cycerona: „ Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z nich korzystać”. Prywatnie jestem mamą 4-letniego Tymka i raczkującą górską piechurką. Lubię muzykę oraz dobrą książkę biograficzną.