Katarzyna Matyasik

neurologopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej, pedagog specjalny

rpt

Magdalena Dominiak

terapeuta SI, pedagog

received_495281611799674

Marta Suchta

terapeuta SI, psycholog

img_20211217_205053~4

Karolina Żochowska

terapeuta SI, pedagog

Marlena

Marlena Dąbek

terapeuta SI, surdopedagog

dorota mała

Dorota Kuśmirek-Wrzos

logopeda

IMG_4447~3

Lucyna Mróz

logopeda

20230920_220712

Katarzyna Burczak-Torz

logopeda

IPaulina_Kosinska_Original

Paulina Kosińska

logopeda

image000000(2)~2

Natalia Kmiecik

pedagog

received_1111733956228641~2

Małgorzata Kremza

terapeuta ręki, pedagog specjalny, trener umiejętności społecznych

IMG_20230906_164612~2

Agata Rożen

pedagog specjalny, biblioterapeutka

image000000

Ewa Lipkowska

psychoterapeutka, pedagog

Od kilkunastu lat prowadzę terapię zaburzeń mowy o różnym podłożu. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi o nieprawidłowym rozwoju psychoruchowym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z dysleksją, autyzmem, zespołem Aspergera, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz zespołem Downa.

Największe znaczenie ma dla mnie efektywność prowadzonych działań. Śledzę nowinki dotyczące terapii i staram się je wdrażać do własnej praktyki czyniąc ją coraz bardziej skuteczną. Uzyskanie certyfikatu w zakresie Terapii Sensomotorycznej oraz poszerzenie zakresu działań o Metodę Warnkego istotnie podniosło jakość pracy logopedycznej i pedagogicznej.

Znajomość różnorodnych metod terapii sprawia, że mogę łatwiej dopasowywać je do potrzeb każdego dziecka oraz usprawniać sfery, które pozostają w bliskim kontakcie z mową.

Na co dzień współpracuję z wieloma specjalistami, bo wierzę, że tylko całościowe spojrzenie na dziecko oraz kompleksowe działanie przynosi efekty.

Dbam o to, aby terapia dziecka przebiegała w atrakcyjny sposób.

Wyznaje zasadę, że tylko praca w bliskim kontakcie z rodzicami może przynieść założony efekt. Traktuję rodziców jako moich partnerów, którzy najlepiej znają swoje dziecko i mają na nie największy wpływ.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując przez wiele lat ze Stowarzyszeniem Handicap we Wrocławiu, Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Szkołą Integracyjną w Trzebnicy. Od kilkunastu lat prowadzę gabinet logopedyczny. Ponadto organizuję szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące wspomagania rozwoju dziecka.

W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii logopedycznej i pedagogicznej stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach poświęconych tematyce logopedycznej, neurorozwojowej i pedagogicznej. Szczególne znaczenie dla rozwoju zawodowego miały superwizje pod kierunkiem dr Magdaleny Grycman w zakresie alternatywnych metod komunikacji.

Każdy, nawet najmniejszy, sukces moich podopiecznych dostarcza mi wiele radości i zawodowej satysfakcji.

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, terapeutą integracji sensorycznej oraz trenerem umiejętności społecznych. Uczę w szkole edukacji wczesnoszkolnej oraz etyki, a także prowadzę zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne. Przez parę lat byłam nauczycielem wspomagającym dla uczniów z Zespołem Aspergera. Zajmowałam się także jako wolontariusz dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Praca to moja pasja, dlatego wciąż się rozwijam, dokształcam, aby móc dać jak najwięcej siebie innym.

 

Od 10 lat wspieram dzieci, rodziców i nauczycieli jako psycholog w Szkole Podstawowej Nr 9 we Wrocławiu. Zawsze staram się patrzeć na problem wieloaspektowo, co prowokuje mnie do ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych metod i narzędzi pracy. Jako psychoterapeuta wykorzystuję podejście systemowe, do czego uprawnia mnie certyfikat Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Specjalizuję się w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, z ADHD, dysfazją rozwojową, ze specyficznymi trudnościami w nauce, wykazującymi zaburzenia w obszarach percepcyjnych. Pracuję metodami terapii Biofeedbeck i RehaCom. W działaniach terapeutycznych wykorzystuję także Terapię neurotaktylną dr Swietłany Masgutowej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, Kinezjologię Edukacyjną, a także elementy terapii ręki. Zajęcia zawsze szyję na miarę dziecka.

Bardzo ważnym obszarem edukacji jest dla mnie kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów, czego uczę dzieci między innymi podczas zajęć rozwijających myślenie twórcze oraz edukacji twórczej. Jestem również trenerem w międzynarodowym programie Destination Imagination.

W czasie wolnym chwytam wiatr w żagle i zarażam pasją żeglarstwa.

Praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem. Teraz jest wielką pasją i ogromnym wyzwaniem. Jako pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz terapeuta integracji sensorycznej mogę uczyć, pomagać, rozwijać i zaciekawiać wspaniałe dziecięce umysły. W swojej pracy wykorzystuję ogromny potencjał pedagogiki Marii Montessori, dlatego też zindywidualizowane podejście, obserwacja oraz angażowanie wszystkich zmysłów jest podstawą moich działań. Wciąż chcę dawać i wiedzieć więcej, dlatego ważny jest dla mnie osobisty rozwój. Prywatnie kocham długie podróże, lato i spacery po lesie z mężem i psiakiem.

Lubię ludzi. Odkąd pamiętam interesował mnie człowiek i sposób jego myślenia, działania. Gdy podjęłam studia na kierunku surdopedagogika zafascynował mnie świat Głuchych. Miałam możliwość poznać ich sposób funkcjonowania w świecie słyszących, sposób komunikacji, trudności z jakimi borykają się każdego dnia.
Na co dzień jestem nauczycielem współorganizującym nauczanie w szkole podstawowej. Jedną z moich podopiecznych jest uczennica z uszczerbkiem słuchu. Z przyjemnością przekazuję jej swą wiedzą, uczymy się podstaw Polskiego Języka Migowego, poznajemy świat i kulturę Głuchych. Pracuję także z uczniami ze spectrum autyzmu. Wspomagam ich w nauce, funkcjonowaniu społecznym na terenie szkoły, ale i poza nią.
Integracja sensoryczna skupią mą uwagę od kilku lat. Ciągle poszerzam swą wiedzę i doświadczenie. Wiem, że nie ma dzieci niegrzecznych są tylko takie, które wołają o uwagę dorosłych.

Absolwentka Logopedii ogólnej i klinicznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Filologii polskiej Literaturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Logopeda, literaturoznawca, praktyk, badaczka i dydaktyk, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Provider Neuroflow, mioterapeuta funkcjonalnego ujęcia A. Kittel®, w trakcie specjalizacji w metodzie KinEmission.

Na drodze praktyki terapeutycznej i naukowej przekonałam się, że fundamentem skutecznej pracy jest diagnoza uwzględniająca przyczyny i sposób powstawania zaburzenia mowy/ wady wymowy oraz zdolność do przebudowy już utrwalonych schematów i nawyków komunikacyjnych. Dlatego  ważna jest dla mnie umiejętność takiej ich zmiany, która w tym procesie jak najlepiej wykorzystuje wrodzoną zdolność dostosowania się do środowiska (adaptacji). A wszystko to po to, by udoskonalić niedostatecznie wykształcone lub odzyskać utracone umiejętności językowe.

Prowadzę terapię, współpracując z innymi specjalistami, bo wiem, że takie wieloaspektowe, całościowe ujęcie trudności moich Klientów skutecznie wpływa na jakość podejmowanych oddziaływań i istotnie skraca ich czas.

W wolnej chwili – górski łazik w trakcie zdobywania uprawnień instruktorskich, bibliofil, opiekun dwóch psów i dwóch kotów. Prywatnie – mama nastolatka.

Jestem polonistą i logopedą czynnie pracującym w zawodzie. Pracuję z dziećmi i młodzieżą. Nieustannie rozwijam i podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Poszukuję nowych rozwiązań, narzędzi i metod pracy, umożliwiających rozwój i naukę młodego pokolenia. Szczególnie pochylam się nad dziećmi z różnymi dysfunkcjami oraz mającymi problemy w nauce. W swojej pracy wykorzystuję różne metody i techniki terapeutyczne i dydaktyczne, mające na celu zainteresować, zaciekawić młodego adresata. Nieustannie towarzyszy mi świadomość ogromnego wpływu na ich postrzeganie świata i wychowanie. W wolnym czasie korzystam z cudownego przywileju bycia żoną i mamą. 

Praca z dziećmi jest spełnieniem moich  marzeń. Zamiłowanie do logopedii  miałam w sobie od zawsze, natomiast kiedy zostałam mamą wcześniaka stała się ona moją pasją. Doskonale rozumiem rodziców chcących pomóc swoim dzieciom, ponieważ sama byłam takim rodzicem.  W pracy kieruję się zasadą podążania za potrzebami dziecka, bycia zarówno dla niego jak i rodzica. Uważam że w procesie terapeutycznym najważniejszy jest ten mały człowiek- jego potrzeby, problemy i możliwości. W swojej pracy kocham moment w którym jako terapeuta przestaję być potrzebna. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki cudownych dzieci.  W wolnym czasie oddaje się cukierniczej pasji, czytam książki i podróżuję  z moją małą rodzinką.

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Wrocławskim, studiuję neurologopedię kliniczną z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, wadami zgryzu, zaburzeniami miofunkcjonalnymi, a także z dorosłymi pacjentami ortodontycznymi. Szczególne miejsce w moim sercu zajmują noworodki i niemowlęta z trudnościami z karmieniem. Na pacjentów i ich wyzwania staram się patrzeć holistycznie, cenię sobie spojrzenie różnych specjalistów: fizjoterapeutów, psychologów, ortodontów czy doradców laktacyjnych. Terapia to dla mnie przede wszystkim relacja i wspólna droga do celu, podczas której czasami przewodnikiem jest terapeuta, a czasami – pacjent. Jestem żoną i mamą dwóch córek. W wolnych chwilach spędzam czas na łonie natury i czytam książki.

Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną oraz terapię pedagogiczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie pracuję w przedszkolu a także prowadzę terapię pedagogiczną. W pracy z dziećmi kieruję się przekonaniem, że każdemu należy się indywidualne podejście, koncentruję się na przyczynach trudności i staram się pracować z dzieckiem w zróżnicowany sposób. Praca z dziećmi jest spełnieniem moich marzeń i z tym wiąże swoje plany na przyszłość. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci. W wolnych chwilach czytam książki i praktykuję jogę.

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim oraz  studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jestem także terapeutą zajęciowym, terapeutą ręki, trenerem umiejętności społecznych oraz instruktorem zajęć arteterapeutycznych.

Od ponad 10 lat pracuję w Warsztacie Terapii Zajęciowej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. Od kilku lat pracuję także z dziećmi z różnego rodzaju trudnościami prowadząc zajęcia z terapii pedagogicznej oraz terapii ręki. 

W swojej pracy czerpię z metod i technik arteterapeutycznych, gdyż rozwijają wyobraźnię, stymulują rozwój poznawczy, wspomagają rozwój manualny i dają wiele radości. Jestem zwolenniczką systemu edukacji przez ruch, który zapewnia rozwój dziecka w sferze fizycznej, psychicznej, a także społecznej. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ruchu, muzyki, zabawy daje efekty i sprawia dzieciom radość. Najbardziej fascynuje mnie rozwój  motoryczny i manualny, dlatego staram się zgłębiać wiedzę na ten temat uczestnicząc w kursach, szkoleniach i wykładach.

Czas wolny uwielbiam spędzać z rodziną, kocham świeże powietrze, ogród, góry, podróże i książki.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, nauczycielem przedszkola, biblioterapeutą. Przez wiele lat pracowałam jako nauczyciel przedszkola, obecnie pracuję jako nauczyciel współorganizujący kształcenie. Praca, którą wykonuję jest spełnieniem marzenia, które towarzyszyło mi od dzieciństwa. Obserwowanie rozwoju dzieci jest fascynującą przygodą, okazją do odkrycia w sobie dziecięcej radości, zachwytu nad małymi rzeczami. Praca pedagoga to dla mnie ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, metod, narzędzi pracy. Korzystam z wielu metod terapeutycznych, zawsze zostawiając dziecku przestrzeń do kreowania, z uważnością podążając za jego rytmem. Inspiracji do zajęć dostarcza mi literatura dziecięca. Bajka może skutecznie i w przyjemnej formie wspierać rozwój dziecka. Czas wolny wykorzystuję na podróże, pracę w ogrodzie, spacery po lesie, czytanie książek i ćwiczenie jogi.

Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz pedagogiem specjalnym – terapeutą. Należę do grona tych szczęśliwych osób, których pasje związane są z pracą zawodową. Od 20 lat towarzyszę dzieciom i  młodzieży w rozwoju – prowadzę zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne oraz terapeutyczne, w których łączę wiele metod i technik terapii pedagogicznej i psychologicznej. Moje motto pracy zawodowej zawiera się w czterech słowach – terapia – zabawa – nauka – rozwój. Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję – nieustannie poszukuję nowych rozwiązań, więc stale podnoszę swoje kwalifikacje.  W wolnym czasie biegam, słucham muzyki, wędruję po górach oraz kibicuję poczynaniom piłkarskim moich synów.