Katarzyna Matyasik

neurologopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej, pedagog specjalny

Dominika Otręba-Zarucka

terapeuta SI, psycholog

received_495281611799674

Marta Suchta

terapeuta SI, psycholog

received_1111733956228641~2

Małgorzata Kremza

terapeuta ręki, pedagog specjalny, trener umiejętności społecznych

received_430517038719095

Iwona Witek

terapeuta SI, terapeuta ręki, pedagog

image000000

Ewa Lipkowska

pedagog, psychoterapeuta

img_20211217_205053~4

Karolina Żochowska

terapeuta SI, pedagog

rpt

Magdalena Dominiak

terapeuta SI, trener umiejętności społecznych, pedagog specjalny

dorota mała

Dorota Kuśmirek-Wrzos

logopeda

271697528_250372383787231_8582182894361928089_n

Patrycja Karkowska

terapeuta SI, pedagog

IMG_4447~3

Lucyna Mróz

logopeda

mms_img6436894803543564631~2

Agata Kubaszewska

logopeda

received_435743204883116~3

Anna Kaczorowska

polonistka, pedagog

received_513318273030090~3

Monika Ściebura

muzykoterapeutka

Angelika Kwaśny

Angelika Kwaśny

muzykoterapeutka

Od kilkunastu lat prowadzę terapię zaburzeń mowy o różnym podłożu. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi o nieprawidłowym rozwoju psychoruchowym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z dysleksją, autyzmem, zespołem Aspergera, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz zespołem Downa.

Największe znaczenie ma dla mnie efektywność prowadzonych działań. Śledzę nowinki dotyczące terapii i staram się je wdrażać do własnej praktyki czyniąc ją coraz bardziej skuteczną. Uzyskanie certyfikatu w zakresie Terapii Sensomotorycznej oraz poszerzenie zakresu działań o Metodę Warnkego istotnie podniosło jakość pracy logopedycznej i pedagogicznej.

Znajomość różnorodnych metod terapii sprawia, że mogę łatwiej dopasowywać je do potrzeb każdego dziecka oraz usprawniać sfery, które pozostają w bliskim kontakcie z mową.

Na co dzień współpracuję z wieloma specjalistami, bo wierzę, że tylko całościowe spojrzenie na dziecko oraz kompleksowe działanie przynosi efekty.

Dbam o to, aby terapia dziecka przebiegała w atrakcyjny sposób.

Wyznaje zasadę, że tylko praca w bliskim kontakcie z rodzicami może przynieść założony efekt. Traktuję rodziców jako moich partnerów, którzy najlepiej znają swoje dziecko i mają na nie największy wpływ.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując przez wiele lat ze Stowarzyszeniem Handicap we Wrocławiu, Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Szkołą Integracyjną w Trzebnicy. Od kilkunastu lat prowadzę gabinet logopedyczny. Ponadto organizuję szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące wspomagania rozwoju dziecka.

W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii logopedycznej i pedagogicznej stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach poświęconych tematyce logopedycznej, neurorozwojowej i pedagogicznej. Szczególne znaczenie dla rozwoju zawodowego miały superwizje pod kierunkiem dr Magdaleny Grycman w zakresie alternatywnych metod komunikacji.

Każdy, nawet najmniejszy, sukces moich podopiecznych dostarcza mi wiele radości i zawodowej satysfakcji.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i od tamtego czasu nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Od 4 lat jestem również certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako wolontariusz z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak również podczas pracy w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, gdzie aktualnie prowadzę zajęcia psychologiczne i terapię Integracji Sensorycznej. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z autyzmem i ADHD. Prywatnie jestem ogromnym melomanem i mamą rozbrykanej 6-latki.

 

Od 10 lat wspieram dzieci, rodziców i nauczycieli jako psycholog w Szkole Podstawowej Nr 9 we Wrocławiu. Zawsze staram się patrzeć na problem wieloaspektowo, co prowokuje mnie do ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych metod i narzędzi pracy. Jako psychoterapeuta wykorzystuję podejście systemowe, do czego uprawnia mnie certyfikat Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Specjalizuję się w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, z ADHD, dysfazją rozwojową, ze specyficznymi trudnościami w nauce, wykazującymi zaburzenia w obszarach percepcyjnych. Pracuję metodami terapii Biofeedbeck i RehaCom. W działaniach terapeutycznych wykorzystuję także Terapię neurotaktylną dr Swietłany Masgutowej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, Kinezjologię Edukacyjną, a także elementy terapii ręki. Zajęcia zawsze szyję na miarę dziecka.

Bardzo ważnym obszarem edukacji jest dla mnie kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów, czego uczę dzieci między innymi podczas zajęć rozwijających myślenie twórcze oraz edukacji twórczej. Jestem również trenerem w międzynarodowym programie Destination Imagination.

W czasie wolnym chwytam wiatr w żagle i zarażam pasją żeglarstwa.

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim oraz  studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jestem także terapeutą zajęciowym, terapeutą ręki, trenerem umiejętności społecznych oraz instruktorem zajęć arteterapeutycznych.

Od ponad 10 lat pracuję w Warsztacie Terapii Zajęciowej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. Od kilku lat pracuję także z dziećmi z różnego rodzaju trudnościami prowadząc zajęcia z terapii pedagogicznej oraz terapii ręki. 

W swojej pracy czerpię z metod i technik arteterapeutycznych, gdyż rozwijają wyobraźnię, stymulują rozwój poznawczy, wspomagają rozwój manualny i dają wiele radości. Jestem zwolenniczką systemu edukacji przez ruch, który zapewnia rozwój dziecka w sferze fizycznej, psychicznej, a także społecznej. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ruchu, muzyki, zabawy daje efekty i sprawia dzieciom radość. Najbardziej fascynuje mnie rozwój  motoryczny i manualny, dlatego staram się zgłębiać wiedzę na ten temat uczestnicząc w kursach, szkoleniach i wykładach.

Czas wolny uwielbiam spędzać z rodziną, kocham świeże powietrze, ogród, góry, podróże i książki.

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ze specjalizacją wychowanie specjalne. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej i Integracji Sensorycznej. Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą ręki oraz psychomotoryki. Od 10 lat pracuję z dziećmi z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi, także z dziećmi ze spektrum autyzmu. 

Na co dzień jestem czynnym nauczycielem w przedszkolu specjalnym.

Uważam, że każda mocna strona dziecka powinna być rozpoznawana, rozwijana i wzmacniana, ponieważ stanowi siłę napędową jego rozwoju. Praca z dziećmi jest wymagająca, ale jednocześnie daje mi niesamowite poczucie satysfakcji, motywując mnie do ciągłego doskonalenia.

Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz pedagogiem specjalnym – terapeutą. Należę do grona tych szczęśliwych osób, których pasje związane są z pracą zawodową. Od 20 lat towarzyszę dzieciom i  młodzieży w rozwoju – prowadzę zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne oraz terapeutyczne, w których łączę wiele metod i technik terapii pedagogicznej i psychologicznej. Moje motto pracy zawodowej zawiera się w czterech słowach – terapia – zabawa – nauka – rozwój. Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję – nieustannie poszukuję nowych rozwiązań, więc stale podnoszę swoje kwalifikacje.  W wolnym czasie biegam, słucham muzyki, wędruję po górach oraz kibicuję poczynaniom piłkarskim moich synów.

Praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem. Teraz jest wielką pasją i ogromnym wyzwaniem. Jako pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz terapeuta integracji sensorycznej mogę uczyć, pomagać, rozwijać i zaciekawiać wspaniałe dziecięce umysły. W swojej pracy wykorzystuję ogromny potencjał pedagogiki Marii Montessori, dlatego też zindywidualizowane podejście, obserwacja oraz angażowanie wszystkich zmysłów jest podstawą moich działań. Wciąż chcę dawać i wiedzieć więcej, dlatego ważny jest dla mnie osobisty rozwój. Prywatnie kocham długie podróże, lato i spacery po lesie z mężem i psiakiem.

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, terapeutą integracji sensorycznej oraz trenerem umiejętności społecznych. Uczę w szkole edukacji wczesnoszkolnej oraz etyki, a także prowadzę zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne. Przez parę lat byłam nauczycielem wspomagającym dla uczniów z Zespołem Aspergera. Zajmowałam się także jako wolontariusz dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Praca to moja pasja, dlatego wciąż się rozwijam, dokształcam, aby móc dać jak najwięcej siebie innym.

Absolwentka Logopedii ogólnej i klinicznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Filologii polskiej Literaturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Logopeda, literaturoznawca, praktyk, badaczka i dydaktyk, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Provider Neuroflow, mioterapeuta funkcjonalnego ujęcia A. Kittel®, w trakcie specjalizacji w metodzie KinEmission.

Na drodze praktyki terapeutycznej i naukowej przekonałam się, że fundamentem skutecznej pracy jest diagnoza uwzględniająca przyczyny i sposób powstawania zaburzenia mowy/ wady wymowy oraz zdolność do przebudowy już utrwalonych schematów i nawyków komunikacyjnych. Dlatego  ważna jest dla mnie umiejętność takiej ich zmiany, która w tym procesie jak najlepiej wykorzystuje wrodzoną zdolność dostosowania się do środowiska (adaptacji). A wszystko to po to, by udoskonalić niedostatecznie wykształcone lub odzyskać utracone umiejętności językowe.

Prowadzę terapię, współpracując z innymi specjalistami, bo wiem, że takie wieloaspektowe, całościowe ujęcie trudności moich Klientów skutecznie wpływa na jakość podejmowanych oddziaływań i istotnie skraca ich czas.

W wolnej chwili – górski łazik w trakcie zdobywania uprawnień instruktorskich, bibliofil, opiekun dwóch psów i dwóch kotów. Prywatnie – mama nastolatka.

Jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą Integracji Sensorycznej. Na co dzień pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel współorganizujący kształcenie dla ucznia z Zespołem Aspergera, a także prowadzę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Z dziećmi pracuję od 10 lat. Zaczynałam swoją przygodę jako niania i opiekun w żłobku, gdzie miałam okazję podglądać maluchy w najbardziej rozwojowym okresie życia :).

Swoją pracę opieram głównie na ruchu, pobudzaniu do kreatywności, która drzemie w każdym dziecku. Jako terapeuta SI wiem, jak ważne jest pobudzanie polisensoryczne angażujące kilka zmysłów jednocześnie. Interesuje się neurologicznymi aspektami nauki i rozwoju dziecka.

Bardzo ważne dla mnie jest wytworzenie relacji partnerskiej z dzieckiem – pokazanie mu, że oboje możemy się wiele od siebie nawzajem nauczyć.

W wolnych chwilach uwielbiam wędrówki po górach, obcowanie z naturą, gotowanie.

Jestem polonistą i logopedą czynnie pracującym w zawodzie. Pracuję z dziećmi i młodzieżą. Nieustannie rozwijam i podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Poszukuję nowych rozwiązań, narzędzi i metod pracy, umożliwiających rozwój i naukę młodego pokolenia. Szczególnie pochylam się nad dziećmi z różnymi dysfunkcjami oraz mającymi problemy w nauce. W swojej pracy wykorzystuję różne metody i techniki terapeutyczne i dydaktyczne, mające na celu zainteresować, zaciekawić młodego adresata. Nieustannie towarzyszy mi świadomość ogromnego wpływu na ich postrzeganie świata i wychowanie. W wolnym czasie korzystam z cudownego przywileju bycia żoną i mamą. 

Całe moje zawodowe życie związałam z dziećmi i młodzieżą. Przez długi czas pracowałam jako polonistka, ostatnie lata z młodszymi dziećmi w charakterze logopedy oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Prowadziłam wiele zajęć dodatkowych, w tym dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania. Co jest dla mnie najważniejsze w pracy? Dziecko. I holistyczne spojrzenie na jego rozwój i potrzeby, które dały mi lata doświadczeń, jak również moje fundamenty – studia filologiczne. Szczególne wyzwanie dla mnie stanowi brak bądź trudności w komunikowaniu się werbalnym, więc w tym zakresie widzę pole do dalszego własnego rozwoju zawodowego. Na co dzień jestem spełnioną żoną, mamą, dumną ze swojej rodziny. Mam psa i kota. Relaksuję się na górskim szlaku, na spacerach w lesie lub po gorącym piasku. Na wiosnę cieszę się kwiatami w przydomowym ogródku! Lubię wzbogacać swój warsztat pracy o nowe umiejętności, a także pomoce do zabawy z podopiecznymi, bo przez zabawę prowadzi najprostsza droga do rozwoju komunikacji.