Informacja dla klientów o zakresie zebranych i przetwarzanych danych osobowych

Nazwa firmy: Logo-Spektrum Katarzyna Matyasik

Szanowni Państwo, dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo LOGO-SPEKTRUM decydując się na skorzystanie z naszych usług.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. „RODO”.

W związku z tym chcemy Państwa poinformować, w jaki sposób przetwarzamy oraz zabezpieczamy Państwa dane osobowe.

Podczas rejestracji telefonicznej lub mailowej, w czasie pierwszej wizyty lub zajęć, podczas zapisywania się na organizowane przez Logo-Spektrum szkolenia, podajecie Państwo swoje dane osobowe i/lub dane osobowe dziecka. Akceptując regulamin obowiązujący w naszej Firmie wyrażacie zgodę na ich przetwarzanie.

25 maja 2018 roku weszło w życie RODO (GDPR), czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Z tego powodu przesyłamy Państwu szereg dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Państwa danych oraz Państwa praw z tym związanych.

Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych możecie Państwo wysłać e-mail na adres: logospektrum.trzebnica@gmail.com lub tradycyjny list na adres:

 LOGO-SPEKTRUM

Katarzyna MatyasikSolna 6

55-100 Trzebnica

Państwa dane osobowe podane podczas rejestracji telefonicznej lub mailowej, pierwszej wizyty diagnostycznej lub podczas pierwszych zajęć są przetwarzane przez Firmę LOGO-SPEKTRUM Katarzyna Matyasik (z siedzibą w Trzebnicy) i wykorzystywane w celu prowadzenia ewidencji klientów, wystawiania i przesyłania faktur za dokonywane wpłaty oraz do przekazywania drogą elektroniczną lub telefoniczną bieżących informacji dot. planowanych wizyt, zajęć bądź szkoleń.

Dane na temat dziecka zbierane podczas wywiadu służą do przeprowadzenia rzetelnej diagnozy oraz do zaplanowania i prowadzenia terapii.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług Logo-Spektrum.

Przepisy prawa obligują nas do nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Z tego powodu udostępniamy Państwa dane  osobowe dla Biura Rachunkowego Sigma (z siedzibą w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 2) – w zakresie niezbędnym do obsługi rachunkowej i fiskalnej. Państwa dane udostępniamy również wszystkim instytucjom państwowym upoważnionym do kontroli prowadzonej przez nas działalności (na podstawie odrębnych przepisów, na ich wyraźne żądanie).

Wymagamy podania przez Państwo tylko tych danych, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia naszych usług (diagnoza, terapia, zajęcia, szkolenia, rachunkowość). Jeśli z jakiegoś powodu nie zechcą Państwo podać niezbędnych danych, świadczenie usług nie będzie możliwe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Nasza Firma gwarantuje Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich bądź ich usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia ich oraz niepodlegania profilowaniu. Mają Państwo prawo wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te można wykonać, gdy:

– zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– Państwa dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane (chyba, że ich dalsze przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Firmę przez odrębne przepisy np. podatkowe);

– Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora Danych Osobowych (logospektrum.trzebnica@gmail.com) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Wycofanie zgody skutkuje trwałym usunięciem Państwa danych.

Wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe są przechowywane w miejscu, do którego nikt poza osobami upoważnionymi nie ma dostępu. Dane w formie elektronicznej są również zabezpieczone hasłami dostępu. Gdy dostęp do zawartych w dokumentach informacji przestaje być niezbędny do świadczenia usług, dane są trwale niszczone w obecności Administratora Danych Osobowych.

W celu tzw. rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań fiskalnych bądź prawnych oraz umożliwienia kontroli ich spełnienia przez upoważnione do tego organy państwowe.

Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.

Państwa dane nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych udzielamy również telefonicznie: 605606882.

Z poważaniem

Katarzyna Matyasik