Nowoczesne Centrum Terapii
i Wspomagania Rozwoju Dziecka

Cennik

ZAJĘCIA

CZAS

CENA

Konsultacja logopedyczna

60 min

150 zł

Diagnoza neurologopedyczna

60 min

150 zł

Terapia logopedyczna

45 min

120 zł

Diagnostyka metodą Warnkego z omówieniem wyników

120 min

300 zł

Diagnoza trudności szkolnych /dysleksji – 3 spotkania + pisemna opinia

3 x 60 min

400 zł

Badanie gotowości szkolnej + pisemna opinia

120-150 min

350 zł

Integracja sensoryczna – diagnoza (Test-SCSIT) z omówieniem wyników + pisemna opinia

3 x 60 min

400 zł

Integracja sensoryczna – terapia

50 min

120 zł

Terapia trudności szkolnych i dysleksji z wykorzystaniem metody Warnkego
i Terapii Sensomotorycznej

45 min

120 zł

Trening umiejętności społecznych

45-60 min

75 min

60 zł

70 zł

Montessori

45 min

50 zł 

Terapia ręki – zajęcia indywidualne

45 min

120 zł

Grafomotoryka – zajęcia grupowe

45 min

45 zł

Zabawy z ortografią

45 min

45 zł

Pierwszak na medal – przygotowanie do szkoły

45 min

50 zł

Senso-Zabawy

45 min

45 zł

Muzykoterapia

* Zajęcia indywidualne  

* Zajęcia grupowe


30 min

30 min


80 zł

45 zł

Psychoterapia

Konsultacja 
Terapia

150 zł
130 zl