Nowoczesne Centrum Terapii
i Wspomagania Rozwoju Dziecka

Cennik

ZAJĘCIA

CZAS

CENA

Konsultacja logopedyczna

60 min

150 zł

Diagnoza neurologopedyczna

60 min

150 zł

Terapia logopedyczna

45 min

90 zł

Diagnostyka metodą Warnkego z omówieniem wyników

120 min

170 zł

Diagnoza trudności szkolnych /dysleksji – 3 spotkania + pisemna opinia

3 x 60 min

320 zł

Badanie gotowości szkolnej + pisemna opinia

120-150 min

250 zł

Integracja sensoryczna - diagnoza (Test-SCSIT) z omówieniem wyników + pisemna opinia

3 x 60 min

320 zł

Integracja sensoryczna – terapia

50 min

90 zł

Terapia trudności szkolnych i dysleksji z wykorzystaniem metody Warnkego
i Terapii Sensomotorycznej

45 min

90 zł

Trening umiejętności społecznych

60 min

75 min

50 zł

60 zł

Indywidualna terapia dla dzieci z Zespołem Aspergera

45 min

90 zł

Terapia ręki – zajęcia indywidualne

45 min

60 zł

Grafomotoryka – zajęcia grupowe

45 min

40 zł

Zabawy z ortografią

45 min

40 zł

Pierwszak na medal – przygotowanie do szkoły

45 min

40 zł

Senso-Zabawy
Bystry Maluch

45 min

35 zł

Muzykoterapia

* Zajęcia indywidualne  

* Zajęcia grupowe

 

30 min

45 min

 

60 zł

40 zł

Zajęcia umuzykalniające

45 min

35 zł