Nowoczesne Centrum Terapii
i Wspomagania Rozwoju Dziecka

Cennik

ZAJĘCIA

CZAS

CENA

Konsultacja/diagnoza logopedyczna

60 min

200 zł

Terapia logopedyczna
co 3-4  tygodnie

45 min

150 zł

Terapia logopedyczna regularnie 1x w tygodniu

45 min

130 zł

Diagnostyka CAPD metodą Warnkego lub Neuroflow
z omówieniem wyników

120 min

300 zł

Diagnoza trudności szkolnych /dysleksji – 3 spotkania + pisemna opinia

3 x 60 min

450 zł

Badanie gotowości szkolnej + pisemna opinia

120-150 min

350 zł

Integracja sensoryczna – diagnoza (Test-SCSIT) z omówieniem wyników + pisemna opinia

Konsultacja SI

3 x 60 min
 60 min

450 zł

200 zł

Integracja sensoryczna – terapia

50 min

130 zł

Terapia trudności szkolnych i dysleksji z wykorzystaniem metody Warnkego
i Terapii Sensomotorycznej

45 min

130 zł

Trening umiejętności społecznych

45-60 min

75 min

60 zł

70 zł

Rosnę z Montessori – zajęcia grupowe

45 min

50 zł 

Terapia ręki – zajęcia indywidualne

45 min

130 zł

Grafomotoryka grupowa

45 min

50 zł

Zabawy z ortografią – zajęcia grupowe

45 min

50 zł

Pierwszak na medal – przygotowanie do szkoły (zajęcia grupowe)

45 min

50 zł

Senso-Zabawy

45 min

50 zł

Siłownia umysłu – zajęcia grupowe


45 min


50 zł

Psychoterapia

Pierwsza wizyta 
Kolejne wizyty

200 zł
140 zl